Mar 31 2015

Jedna skvelá myšlienka, alebo: Ako ma osvietilo

Tak sa dívam na tento svoj blog a pozorujem, že som sa odmlčal na dlhšie, ako by sa patrilo. Je to síce spôsobené najmä mojou lenivosťou, ale aby som potlačil pocit viny, musím konštatovať, že za tento neblahý jav aspoň z časti môže aj opatrnosť. Moje predchádzajúce články by sa dali považovať za mierne provokatívne, respektíve by mohli byť zle pochopené. A tak som nepísal. Nastal čas popasovať sa s tým, no tentokrát si narazíme iný súdok…


Jún 9 2013

Božie milosrdenstvo

Božia spravodlivosť a božie milosrdenstvo V gréckej (byzantskej) teológii nie je božia spravodlivosť chápaná v zmysle právnickom, teda akoby Boh bol sudcom, ktorý každého odmeňuje či trestá podľa jeho skutkov. Božia spravodlivosť spočíva v tom, že Boh koná podľa svojej prirodzenosti, pričom nemožno pripustiť, že by bol – ako nestvorené bytie – akokoľvek obmedzený svojou prirodzenosťou. O Božej spravodlivosti teda [...]


Máj 25 2013

Svätý Chlieb

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Týmto konštatovaním začína článok 1407 Katechizmu katolíckej cirkvi. A ak samotné toto tvrdenie predložíme pred pravoslávneho veriaceho, predchalcedónskeho kresťana, starokatolíka či lefebvristu, bude s ním bez ďalšej diskusie súhlasiť. Súdiac podľa toho, ako slávime eucharistiu v našich cerkvách, by sa však dalo povedať, že krásu symbolov, ktoré sa nám vo svätej [...]


Mar 29 2011

Paschalia

Tentokrát tu zverejňujem niečo, čo je snáď trošku praktickejšie. Kalendár “paschalia” pre tých, ktorí používajú Google Kalendár, program Mozilla Sunbird alebo doplnok Lightning v programe Mozilla Thunderbird.


Mar 2 2011

Shahbaz Bhatti

Pred niekoľkými minútami som videl video, natočené pred štyrmi mesiacmi, na ktorom pakistanský minister Shahbaz Bhatti vyhlasuje, že je pripravený zomrieť…


Feb 18 2010

Hysterička

Veľmi som sa tešil na Veľký pôst, na liturgie Gregora Bohoslova, na modlitbu Efréma Sýrskeho, na veľkú metániu, ale aj na premáhanie sa, snahu o zdržanlivosť, na duchovné zápasy. A čím sú tieto zápasy ťažšie, čím je namáhavejšie putovanie pôstom, tým radostnejšia bude oslava Kristovej Paschy, teda prechodu zo smrti k životu. Práve s Veľkou štyridsiatnicou súvisí aj moja dnešná skúsenosť zo železničnej stanice.


Máj 21 2009

Viera a skutky…

Dnes počas ranných modlitieb mi prišlo na um, že by som sa s vami mohol podeliť o jednu nádhernú modlitbu. Ak by som mal vybrať jednu jedinú modlitbu z celého časoslovu (byzantský ekvivalent k rímskemu breviáru), ktorá najlepšie charakterizuje spiritualitu byzantského obradu, táto modlitba by určiťe postúpila do užšieho výberu:


Máj 18 2009

Trest, odmena a dar

Často sa stretávam s chápaním neba ako posmrtnej odmeny za cnostný život či za dobré skutky, ktoré sme počas svojho života na zemi vykonali. Bohužiaľ, takéto niečo nezriedka zaznieva aj z kazateľníc. Osobne pokladám takýto pohľad za škodlivý v oblasti našej duchovnosti.


Máj 6 2009

Cár je nahý!

Chýba nám akási prostoduchosť dieťaťa, aby sme dokázali veci pomenovať ich pravým menom. Mnohí sú dokonca v strachu pred akousi nejasnou predstavou rozmanitých trestov ochotní presvedčiť sami seba, že naše spoločenstvo je skutočne odeté drahocennými látkami. Iní síce vidia realitu, no mlčia, aby neboli označení za kacírov. Sú však aj ľudia, ktorí síce vedia, že nie je v ich kompetencii dané problémy riešiť, no považujú za svoju povinnosť upozorniť na dané problémy, keďže kompetentní si pred nimi zakrývajú oči. Ja som sa rozhodol byť tým “kacírom”, ktorý hovorí o problémoch, veci opisuje zásadne tak, ako ich vidí a bije na poplach, keď sa ostatným zdá, že nastal čas mieru.


Apr 12 2009

Christos anesti!

Christos voskrese! Všetkým kresťanom prajem hlbokú radosť z Pánovho vzkriesenia, radosť pokojnú, vnútornú! Skončil pôst a naša duša sa môže nahľadieť dosýta Pánovej Slávy (porov. Iz 53,11). Osem dní bude trvať bezprostredná oslava tohto Veľkého dňa. Dvere ikonostasu sa celý týždeň nebudú zatvárať, čo symbolizuje otvorené nebo (porov. Sk 7,56). Toto je totiž čas, kedy Kristus obnovil našu padnutú ľudskú prirodzenosť, pozdvihol ju k Otcovi a my dostávame bez platenia milosť za milosťou (porov. Iz 55,1; Jn 1,16). Až do slávneho Nanebovstúpenia nemáme klačať, pretože už nemáme Boha o čo prosiť, Kristovym zmŕtvychvstaním sme totiž zadarmo dostali viac, než by sme mohli od Boha žiadať. No napriek tomu sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti s Veľkou štyridsiatnicou.