Máj 21 2009

Viera a skutky…

Dnes počas ranných modlitieb mi prišlo na um, že by som sa s vami mohol podeliť o jednu nádhernú modlitbu. Ak by som mal vybrať jednu jedinú modlitbu z celého časoslovu (byzantský ekvivalent k rímskemu breviáru), ktorá najlepšie charakterizuje spiritualitu byzantského obradu, táto modlitba by určiťe postúpila do užšieho výberu:


Máj 18 2009

Trest, odmena a dar

Často sa stretávam s chápaním neba ako posmrtnej odmeny za cnostný život či za dobré skutky, ktoré sme počas svojho života na zemi vykonali. Bohužiaľ, takéto niečo nezriedka zaznieva aj z kazateľníc. Osobne pokladám takýto pohľad za škodlivý v oblasti našej duchovnosti.


Apr 11 2009

Anastasis

Dnes o jednej hodine nad ránom sa schádzajú grécki mnísi k Jeruzalemskej nadhrobnej utierni. Je to krásna poetická modlitba, v ktorej sa ospevuje a pripomína dielo nášho vykúpenia, dielo siedmeho dňa.


Mar 28 2009

Akathistos

Podľa Písma, keď boli naši prarodičia vykázaní z raja, Boh vyriekol tri rozsudky: nad hadom – diablom, nad Evou a nad Adamom. Prvý z týchto súdov je tiež nazývaný „protoevanjeliom”, predzvesťou nášho vykúpenia. (pozri Gn 3,14-20) Aj nám, hoci už stojíme pred posledným pôstnym týždňom a náš pohľad sa obracia k utrpeniu Ježiša Krista, Cirkev predkladá úplne iné tajomstvo. Práve v tento deň je totiž naša myseľ upriamená na počiatok nášho vykúpenia: Kristus, hoci je od večnosti Bohom, oblieka si našu ľudskú prirodzenosť. Toto je čas, kedy môže naša duša vysilená duchovnými zápasmi pookriať…


Feb 28 2009

Veľká metánia

Pre mnohých kresťanov začal pred týždňom veľký pôsť. Preto sa zamýšľam nad zmyslom a cieľom tohto obdobia prostredníctvom jedného modlitebného gesta východnej kresťanskej tradície…