Apr 12 2009

Christos anesti!

Christos voskrese! Všetkým kresťanom prajem hlbokú radosť z Pánovho vzkriesenia, radosť pokojnú, vnútornú! Skončil pôst a naša duša sa môže nahľadieť dosýta Pánovej Slávy (porov. Iz 53,11). Osem dní bude trvať bezprostredná oslava tohto Veľkého dňa. Dvere ikonostasu sa celý týždeň nebudú zatvárať, čo symbolizuje otvorené nebo (porov. Sk 7,56). Toto je totiž čas, kedy Kristus obnovil našu padnutú ľudskú prirodzenosť, pozdvihol ju k Otcovi a my dostávame bez platenia milosť za milosťou (porov. Iz 55,1; Jn 1,16). Až do slávneho Nanebovstúpenia nemáme klačať, pretože už nemáme Boha o čo prosiť, Kristovym zmŕtvychvstaním sme totiž zadarmo dostali viac, než by sme mohli od Boha žiadať. No napriek tomu sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti s Veľkou štyridsiatnicou.


Mar 17 2009

“Nielen z chleba žije človek…”

Aby som o pôste nezačal hovoriť vlastnými slovami, dovolím si odcitovať časť z jednej liturgickej modlitby zo začiatku pôstu (naslavnik na chválach utierne v Syropôstnu nedeľu): “Nadišiel čas, ktorý je začiatkom duchovných zápasov, víťazstvom nad démonmi, nezdolateľnou zbraňou zdržanlivosti, zdrojom anjelskej krásy a pevnej nádeje v Boha.”


Feb 28 2009

Veľká metánia

Pre mnohých kresťanov začal pred týždňom veľký pôsť. Preto sa zamýšľam nad zmyslom a cieľom tohto obdobia prostredníctvom jedného modlitebného gesta východnej kresťanskej tradície…