Máj 6 2009

Cár je nahý!

Chýba nám akási prostoduchosť dieťaťa, aby sme dokázali veci pomenovať ich pravým menom. Mnohí sú dokonca v strachu pred akousi nejasnou predstavou rozmanitých trestov ochotní presvedčiť sami seba, že naše spoločenstvo je skutočne odeté drahocennými látkami. Iní síce vidia realitu, no mlčia, aby neboli označení za kacírov. Sú však aj ľudia, ktorí síce vedia, že nie je v ich kompetencii dané problémy riešiť, no považujú za svoju povinnosť upozorniť na dané problémy, keďže kompetentní si pred nimi zakrývajú oči. Ja som sa rozhodol byť tým “kacírom”, ktorý hovorí o problémoch, veci opisuje zásadne tak, ako ich vidí a bije na poplach, keď sa ostatným zdá, že nastal čas mieru.