Mar 2 2011

Shahbaz Bhatti

Pred niekoľkými minútami som videl video, natočené pred štyrmi mesiacmi, na ktorom pakistanský minister Shahbaz Bhatti vyhlasuje, že je pripravený zomrieť…


Feb 18 2010

Hysterička

Veľmi som sa tešil na Veľký pôst, na liturgie Gregora Bohoslova, na modlitbu Efréma Sýrskeho, na veľkú metániu, ale aj na premáhanie sa, snahu o zdržanlivosť, na duchovné zápasy. A čím sú tieto zápasy ťažšie, čím je namáhavejšie putovanie pôstom, tým radostnejšia bude oslava Kristovej Paschy, teda prechodu zo smrti k životu. Práve s Veľkou štyridsiatnicou súvisí aj moja dnešná skúsenosť zo železničnej stanice.