Máj 18 2009

Trest, odmena a dar

Často sa stretávam s chápaním neba ako posmrtnej odmeny za cnostný život či za dobré skutky, ktoré sme počas svojho života na zemi vykonali. Bohužiaľ, takéto niečo nezriedka zaznieva aj z kazateľníc. Osobne pokladám takýto pohľad za škodlivý v oblasti našej duchovnosti.