Máj 21 2009

Viera a skutky…

Dnes počas ranných modlitieb mi prišlo na um, že by som sa s vami mohol podeliť o jednu nádhernú modlitbu. Ak by som mal vybrať jednu jedinú modlitbu z celého časoslovu (byzantský ekvivalent k rímskemu breviáru), ktorá najlepšie charakterizuje spiritualitu byzantského obradu, táto modlitba by určiťe postúpila do užšieho výberu:


Máj 18 2009

Trest, odmena a dar

Často sa stretávam s chápaním neba ako posmrtnej odmeny za cnostný život či za dobré skutky, ktoré sme počas svojho života na zemi vykonali. Bohužiaľ, takéto niečo nezriedka zaznieva aj z kazateľníc. Osobne pokladám takýto pohľad za škodlivý v oblasti našej duchovnosti.