Premilosrdný a vždy milostivý Bože môj, Pane Ježišu Kriste, pre svoju veľkú lásku si zostúpil z nebies a vtelil si sa, aby si všetkých spasil. Spasiteľu, znovu Ťa prosím: zachráň ma pre svoje milosrdenstvo! Ak ma totiž spasíš kvôli skutkom, nie je to milosť a dar, ale skôr dlh; no ty si veľmi štedrý a nevysloviteľne milostivý. Povedal si, ó Kriste môj: „Kto vo mňa verí, bude žiť a nezahynie naveky.” Ak teda úbohých spasí viera v teba, tak verím; spas ma, lebo Ty si môj Boh a Tvorca! Viera nech nahradí moje skutky, Bože môj, pretože u mňa nenájdeš toľko skutkov, aby som bol nimi ospravedlnený. Kiež miesto nich postačí táto moja viera, kiež ma ospravedlní a spraví zo mňa spoločníka na tvojej večnej sláve.

Nech ma neuchváti diabol, aby sa nepochválil, Božie Slovo, že ma vytrhol z Tvojej ruky a z Tvojho košiara. No či chcem, Záchranca môj, či nechcem, zachráň ma, lebo ja už takmer hyniem.

Ty si môj Boh od lona mojej matky. Pane, sprav ma schopným milovať Ťa, ako som si kedysi zamiloval hriech a tiež aby som Ti bez lenivosti slúžil tak, ako som bol predtým otrokom ľstivého satana. Vo všetkom budem slúžiť Tebe, môjmu Pánovi a Bohu, po všetky dni svojho života, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Preklad som čerpal zo stránky www.pravoslavie.sk, avšak musel som ho do značnej miery upraviť na základe cirkevnoslovanského textu. Parafrázy textov Svätého Písma som sa snažil upraviť podľa katolíckeho prekladu zverejneného aj na stránke www.svatepismo.sk. Za prípadné chyby v preklade sa ospravedlňujem.

Súvisiaci článok: Trest, odmena a dar