Mar 31 2015

Jedna skvelá myšlienka, alebo: Ako ma osvietilo

Tak sa dívam na tento svoj blog a pozorujem, že som sa odmlčal na dlhšie, ako by sa patrilo. Je to síce spôsobené najmä mojou lenivosťou, ale aby som potlačil pocit viny, musím konštatovať, že za tento neblahý jav aspoň z časti môže aj opatrnosť. Moje predchádzajúce články by sa dali považovať za mierne provokatívne, respektíve by mohli byť zle pochopené. A tak som nepísal. Nastal čas popasovať sa s tým, no tentokrát si narazíme iný súdok…


Jún 9 2013

Božie milosrdenstvo

Božia spravodlivosť a božie milosrdenstvo V gréckej (byzantskej) teológii nie je božia spravodlivosť chápaná v zmysle právnickom, teda akoby Boh bol sudcom, ktorý každého odmeňuje či trestá podľa jeho skutkov. Božia spravodlivosť spočíva v tom, že Boh koná podľa svojej prirodzenosti, pričom nemožno pripustiť, že by bol – ako nestvorené bytie – akokoľvek obmedzený svojou prirodzenosťou. O Božej spravodlivosti teda [...]