Máj 25 2013

Svätý Chlieb

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Týmto konštatovaním začína článok 1407 Katechizmu katolíckej cirkvi. A ak samotné toto tvrdenie predložíme pred pravoslávneho veriaceho, predchalcedónskeho kresťana, starokatolíka či lefebvristu, bude s ním bez ďalšej diskusie súhlasiť. Súdiac podľa toho, ako slávime eucharistiu v našich cerkvách, by sa však dalo povedať, že krásu symbolov, ktoré sa nám vo svätej [...]


Mar 29 2011

Paschalia

Tentokrát tu zverejňujem niečo, čo je snáď trošku praktickejšie. Kalendár “paschalia” pre tých, ktorí používajú Google Kalendár, program Mozilla Sunbird alebo doplnok Lightning v programe Mozilla Thunderbird.


Máj 21 2009

Viera a skutky…

Dnes počas ranných modlitieb mi prišlo na um, že by som sa s vami mohol podeliť o jednu nádhernú modlitbu. Ak by som mal vybrať jednu jedinú modlitbu z celého časoslovu (byzantský ekvivalent k rímskemu breviáru), ktorá najlepšie charakterizuje spiritualitu byzantského obradu, táto modlitba by určiťe postúpila do užšieho výberu:


Máj 18 2009

Trest, odmena a dar

Často sa stretávam s chápaním neba ako posmrtnej odmeny za cnostný život či za dobré skutky, ktoré sme počas svojho života na zemi vykonali. Bohužiaľ, takéto niečo nezriedka zaznieva aj z kazateľníc. Osobne pokladám takýto pohľad za škodlivý v oblasti našej duchovnosti.


Máj 6 2009

Cár je nahý!

Chýba nám akási prostoduchosť dieťaťa, aby sme dokázali veci pomenovať ich pravým menom. Mnohí sú dokonca v strachu pred akousi nejasnou predstavou rozmanitých trestov ochotní presvedčiť sami seba, že naše spoločenstvo je skutočne odeté drahocennými látkami. Iní síce vidia realitu, no mlčia, aby neboli označení za kacírov. Sú však aj ľudia, ktorí síce vedia, že nie je v ich kompetencii dané problémy riešiť, no považujú za svoju povinnosť upozorniť na dané problémy, keďže kompetentní si pred nimi zakrývajú oči. Ja som sa rozhodol byť tým “kacírom”, ktorý hovorí o problémoch, veci opisuje zásadne tak, ako ich vidí a bije na poplach, keď sa ostatným zdá, že nastal čas mieru.


Apr 12 2009

Christos anesti!

Christos voskrese! Všetkým kresťanom prajem hlbokú radosť z Pánovho vzkriesenia, radosť pokojnú, vnútornú! Skončil pôst a naša duša sa môže nahľadieť dosýta Pánovej Slávy (porov. Iz 53,11). Osem dní bude trvať bezprostredná oslava tohto Veľkého dňa. Dvere ikonostasu sa celý týždeň nebudú zatvárať, čo symbolizuje otvorené nebo (porov. Sk 7,56). Toto je totiž čas, kedy Kristus obnovil našu padnutú ľudskú prirodzenosť, pozdvihol ju k Otcovi a my dostávame bez platenia milosť za milosťou (porov. Iz 55,1; Jn 1,16). Až do slávneho Nanebovstúpenia nemáme klačať, pretože už nemáme Boha o čo prosiť, Kristovym zmŕtvychvstaním sme totiž zadarmo dostali viac, než by sme mohli od Boha žiadať. No napriek tomu sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti s Veľkou štyridsiatnicou.


Apr 11 2009

Anastasis

Dnes o jednej hodine nad ránom sa schádzajú grécki mnísi k Jeruzalemskej nadhrobnej utierni. Je to krásna poetická modlitba, v ktorej sa ospevuje a pripomína dielo nášho vykúpenia, dielo siedmeho dňa.


Mar 28 2009

Akathistos

Podľa Písma, keď boli naši prarodičia vykázaní z raja, Boh vyriekol tri rozsudky: nad hadom – diablom, nad Evou a nad Adamom. Prvý z týchto súdov je tiež nazývaný „protoevanjeliom”, predzvesťou nášho vykúpenia. (pozri Gn 3,14-20) Aj nám, hoci už stojíme pred posledným pôstnym týždňom a náš pohľad sa obracia k utrpeniu Ježiša Krista, Cirkev predkladá úplne iné tajomstvo. Práve v tento deň je totiž naša myseľ upriamená na počiatok nášho vykúpenia: Kristus, hoci je od večnosti Bohom, oblieka si našu ľudskú prirodzenosť. Toto je čas, kedy môže naša duša vysilená duchovnými zápasmi pookriať…


Mar 17 2009

“Nielen z chleba žije človek…”

Aby som o pôste nezačal hovoriť vlastnými slovami, dovolím si odcitovať časť z jednej liturgickej modlitby zo začiatku pôstu (naslavnik na chválach utierne v Syropôstnu nedeľu): “Nadišiel čas, ktorý je začiatkom duchovných zápasov, víťazstvom nad démonmi, nezdolateľnou zbraňou zdržanlivosti, zdrojom anjelskej krásy a pevnej nádeje v Boha.”


Feb 28 2009

Veľká metánia

Pre mnohých kresťanov začal pred týždňom veľký pôsť. Preto sa zamýšľam nad zmyslom a cieľom tohto obdobia prostredníctvom jedného modlitebného gesta východnej kresťanskej tradície…