Feb 28 2009

Veľká metánia

Pre mnohých kresťanov začal pred týždňom veľký pôsť. Preto sa zamýšľam nad zmyslom a cieľom tohto obdobia prostredníctvom jedného modlitebného gesta východnej kresťanskej tradície…