Jún 9 2013

Božie milosrdenstvo

Božia spravodlivosť a božie milosrdenstvo V gréckej (byzantskej) teológii nie je božia spravodlivosť chápaná v zmysle právnickom, teda akoby Boh bol sudcom, ktorý každého odmeňuje či trestá podľa jeho skutkov. Božia spravodlivosť spočíva v tom, že Boh koná podľa svojej prirodzenosti, pričom nemožno pripustiť, že by bol – ako nestvorené bytie – akokoľvek obmedzený svojou prirodzenosťou. O Božej spravodlivosti teda [...]