Feb 18 2010

Hysterička

Veľmi som sa tešil na Veľký pôst, na liturgie Gregora Bohoslova, na modlitbu Efréma Sýrskeho, na veľkú metániu, ale aj na premáhanie sa, snahu o zdržanlivosť, na duchovné zápasy. A čím sú tieto zápasy ťažšie, čím je namáhavejšie putovanie pôstom, tým radostnejšia bude oslava Kristovej Paschy, teda prechodu zo smrti k životu. Práve s Veľkou štyridsiatnicou súvisí aj moja dnešná skúsenosť zo železničnej stanice.